K&L Rock Group / Dluhopisy

Dluhopisy

 

Dluhopisy K&L Rock vydává společnost K&L Rock Bond s.r.o. na základě základního prospektu schávelného Českou národní bankou a jednotlivých konečných podmínek. Více informací o emitnetovi naleznete níže.

Přehled

K&L Rock 1 Year

Velikost

100 000 000,- Kč

Nominální hodnota

25 000,- Kč

Pevný úrok

6,25%

Výplata

p.a.

K&L Rock 3 Years

Velikost

200 000 000,- Kč

Nominální hodnota

25 000,- Kč

Pevný úrok

7,37%

Výplata

p.a.

 

Jak probíhá proces nákupu dluhopisu?

Vyberte si typ dluhopisu

Vyberete si finanční obnos, který chcete investovat

Například 100 000 Kč

Vyplníte formulář s kontaktními údaji

Zaplatíte svůj dluhopis

Poštou Vám přijde Váš dluhopis

Spočítejte si přesný výnos

Zvolte typ dluhopisu

Kliknutím zvolíte typ dluhopisu

Úrok

6.25% p.a.

Délka

1 rok

Splatnost

01.07.2022

Zvolte výši investice

Posuvníkem zvolíte výši investice

200 000

Celkem k výplatě

120 000

Váš výnos

20 000


Kliknutím na tlačítko odeslat otevřete formulář pro nezávaznou objednávku.
 

Informace o emitentovi

Společnost K&L Rock Bond s.r.o. 
Sídlem Na Pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 108 07 071 
LEI: 984500CGA9BAC6F7R889
Emitent je součástí skupiny společností K&L Rock.


Představení programu

Celkový objem Dluhopisového programu je 400 000 000,- Kč. Dílčí emise jsou prozatím rozděleny na roční emisi v objemu 100 000 000,- Kč a tříletou emisi v objemu 200 000 000,- Kč. Ostatní podmínky jednotlivých emisí se řídí základním prospektem a konečnými podmínkami emisí, veškerá rizika nákupu těchto dluhopisů jsou zmíněna v prospektu.

 

Činnost Emitenta

Hlavním předmětem činnosti Emitenta bude poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti K&L Rock Group s.r.o., IČ: 10733876, se sídlem Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 347491, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Finanční prostředky z Dluhopisů poskytnuté formou zápůjčky/úvěru jedinému společníkovi Emitenta budou následně jediným společníkem Emitenta (či jeho dceřinými společnostmi) využity k realizaci developerských projektů. Finanční prostředky z Dluhopisů tak nebudou poskytnuty žádné jiné společnosti ze skupiny Emitenta než jedinému společníkovi Emitenta, který je následně může poskytnout pouze svým dceřiným společnostem pro realizaci developerského projektu.

Projekty či podnikatelské oblasti zveřejněné na internetových stránkách http://klrock.cz (tj. nikoliv v této kategorii /bonds) se netýkají Emitenta a ani jediného společníka Emitenta, tj. projekty uvedené na těchto stránkách nejsou pro Emitenta či jediného společníka Emitenta relevantní a nebude na tyto využit výtěžek z Dluhopisů. Informace o projektech, ke kterým budou finanční prostředky z Dluhopisů jediným společníkem Emitenta či jeho dceřinou společností využity, budou případně zveřejněny jen v této sekci / bonds níže.

Ke stažení

Připravujeme