Předpovídaný nárůst poptávky po lithiu, niklu nebo mědi minimálně o 300%. Co to znamená? | K&L Rock 1
close
K&L Rock Group / Novinky / Předpovídaný nárůst poptávky po lithiu, niklu nebo mědi minimálně o 300%. Co to znamená?

Předpovídaný nárůst poptávky po lithiu, niklu nebo mědi minimálně o 300%. Co to znamená?

Publikováno: 16.07.2021 13:56:28

Ceny kovových baterií se rychle zvyšují. Čína ovládá chemický průmysl baterií s největším podílem na trhu u všech pěti hlavních materiálů baterií: lithium, nikl, mangan, kobalt a grafit. Diverzifikace globálního dodavatelského řetězce by vyžadovala značné investice z regionů, jako je Evropa a Severní Amerika, podle výzkumné společnosti BloombergNEF.

Pozn.: Poptávka po kovech se odhaduje rok před poptávkou po bateriích. Všechny kovy jsou vyjádřeny v tunách, kromě lithia, které je v jednotkách ekvivalentu lithného karbonátu (LCE)

Zdroj: Bloomberg NEF

Hlavní zjištění studie BloombergNEF:

Poptávka po bateriích v tomto desetiletí silně poroste: do roku 2030 podle scénáře ekonomické transformace BloombergNEF roční poptávka po lithium-iontových baterií překročí 2,7 TWh. Celková roční poptávka po baterii v roce 2030 je o 35% vyšší než v loňském výhledu, zejména kvůli vyšší poptávce po osobních elektro-automobilech.

Trvalé vysoké ceny kovů by mohly mít za následek výrazný posun v chemickém složení baterií. Výrobci automobilů by mohli přejít na chemii lithium-fosforečnanu železitého (LFP), což by snížilo výkon některých EV, zejména jejich dojezd. To by však umožnilo, aby elektrifikace dopravy pokračovala v nezmenšené míře. Ve scénáři LFP zvyšuje Bloomberg NEF podíl LFP na nasazení stacionárních úložišť v roce 2030 z 23% na 53% za cenu niklu.

Jak na tom bude lithium?

Dostatek lithia do roku 2025: Uhličitan a hydroxid by měly být dostatečně zásobovány nejméně do roku 2025. Hydroxid by mohl do roku 2027 čelit nedostatku, protože poptávka po chemických látkách s vysokým obsahem niklu vzroste. Jedním z klíčových rizik je to, že přibližně 35% předpokládaného růstu dodávek od nynějška do roku 2025 bude pocházet z integrovaných konvertorů spodumenu na hydroxid v Austrálii. Tyto projekty jsou drahé a v minulosti měly zpožděný vývoj. Pokud by tito australští zpracovatelé zpozdili uvedení hydroxidu do provozu, mohl by být do roku 2025 na trhu nedostatek.

Ceny lithia v roce 2021 nadále rostly v důsledku omezení nabídky v důsledku pandemie a vyšší poptávky zaznamenané v Číně a Evropě. Ceny lithia letos vzrostly o 71% u uhličitanu, o 91% u hydroxidu a 58% za koncentrát spodumenu.

Jak je na tom nikl?

Ceny pravděpodobně zůstanou v rozmezí 18 000 USD za metrickou tunu. Na začátku roku společnost BNEF předpověděla, že trh s niklem přejde do dvoustupňového systému stanovení cen niklu, aby dále stimuloval investice do dalších dodávek niklu. Na konci první poloviny roku 2021 nedošlo k žádnému konkrétnímu vývoji směrem k tolik potřebné změně dynamiky cen na trhu s niklem.

Ale co kobalt?

Vzniká kobaltový přebytek. Trh s kobaltem bude letos pravděpodobně v úzkém přebytku. Velcí i řemeslní těžaři vyprodukují v roce 2021 přibližně 166 434 tun kobaltu. Poptávka po kobaltu dosáhne v roce 2021 163 121 tun, což povede k letošnímu přebytku 3 313 tun. Tento předpokládaný přebytek bude záviset na schopnosti řemeslných výrobců zvýšit nabídku. Cena kobaltu se ale bude držet. Ceny kobaltu se na londýnské burze kovů meziročně zvýšily o 42%. V březnu stoupla cena na 53 000 $ za tunu. Jedná se o nejvyšší cenu od března 2018 a 15% nad pětiletým průměrem. Cena kobaltu by mohla na konci roku 2021 činit průměrně 45 000 USD za tunu. S prognózou trhu bude v tomto desetiletí relativně přebytek, BloombergNEF očekává, že se ceny do roku 2025 udrží v průměru na 44 000 USD za tunu.

Jak na tom bude mangan?

Produkce manganu v Jižní Africe v dubnu meziročně vzrostla o 208%. Trh se silně zotavil z dopadu Covid-19. Navzdory obnovení těžebního provozu v Jižní Africe byl průmysl zatížen výzvami spojenými s přepravou, spolehlivostí elektřiny a provozem přístavů.

I přes to ceny síranu manganatého vzrostly o 30%, z 867 USD za metrickou tunu v lednu na 1 128 USD v červnu, v důsledku zvýšené poptávky po bateriích. Ceny budou pravděpodobně v druhé polovině roku nadále růst, protože se předpokládá růst poptávky po bateriích. Vzhledem k tomu, že trh se síranem manganatým má být v současné době v deficitu, ceny pravděpodobně porostou, aby podpořily nové rafinérské projekty.

Ale grafit?

Poptávka po grafitu poroste. Poptávka po grafitu z lithium-iontových bateriích má v roce 2021 meziročně vzrůst o 37% na 446 914 metrických tun, odhadují BNEF. Do konce desetiletí poroste o 297%. Užitková elektrická vozidla budou představovat nejrychlejší růst, přičemž meziroční poptávka se v roce 2021 zdvojnásobí. Celkově grafitová poptávka po lithium-iontových bateriích dosáhne v roce 2021 446 914 tun.

Pozn.: Poptávka po kovech se odhaduje rok před poptávkou po bateriích. Všechny kovy jsou vyjádřeny v tunách, kromě lithia, které je v jednotkách ekvivalentu lithného karbonátu (LCE)

Zdroj: Bloomberg NEF

 

Veškeré materiály a informace umístěné na internetových stránkách K&L Rock jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, slouží výhradně pro informační účely. Při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením maximální péče. Informace uveřejněné na internetových stránkách K&L Rock nemají v žádném případě charakter právních, daňových či investičních doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji investičních nástrojů, jejichž realizací může dojít ke ztrátě celého investovaného majetku. Investiční doporučení, která jsou takto označena, jsou pouze informativní a nezávazná. K&L Rock v žádném případě neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Pro obchodování s investičními nástroji proto využívejte výhradně společnosti s udělenou licencí ČNB, popřípadě s platným povolením k činnosti na území České Republiky.

K&L Rock zároveň prohlašuje, že neodpovídá za přímou i nepřímou škodu vzniklou v důsledku obchodování na kapitálových trzích všeobecně a příspěvky v diskusích vyjadřující názory čtenářů, nemusí být v souladu s postojem provozovatele a není možno je tím pádem považovat za jeho názory.

Jak začít investovat?