K&L Rock Alternativní Investiční Fond | K&L Rock Group

Tato stránka je pouze pro kvalifikované investory.
Stisknutím tlačítka "Ano" udělujete souhlas a pokračujete v prohlížení.

Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.

close
K&L Rock Group / K&L Rock Alternativní Investiční Fond

K&L Rock Fond

 
Prvním krokem naší spolupráce je sjednání schůzky, pokud to situace dovolí, tak nejraději osobně. V případě, že nemáte možnost se dostavit k nám do kanceláře, tak se s Vámi rádi potkáme v online podobně s pomocí např. Skype nebo Zoom. 
Ve druhém kroce probíhá schůzka, na které Vás seznámíme s naší investiční strategií. Během první schůzky s Vámi kvalifikovaní zástupci fondu proberou naše probíhající i plánované projekty.
Ve třetím kroce Vás po podpisu smlouvy o úpisu zasvětíme do našeho online prostředí K&L Portál, ve kterém můžete přehledně sledovat nejen výši Vaší investice, ale také přesný zisk, který Vám generujeme.

Kontaktní formulář

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení.