Tato stránka je pouze pro kvalifikované investory.
Stisknutím tlačítka "Ano" udělujete souhlas a pokračujete v prohlížení.

This site is for qualified investors only.
Press "Yes" to give your consent and continue browsing.

K&L Rock Group / Investiční fond

K&L Rock Fond

Alternativní investiční fond se zabývá správou a obhospodařováním majetku soukromých investorů.

Společnost K&L Rock je zapsána v registru ČNB dle §15 zák. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a podléhá pravidelné reportovací povinnosti. Nepodléhá však jejímu dohledu.

Přehled produktů

Tento produkt je kombinací 60 % nemovitostního trhu, 35 % wealth managementu a 5 %  private equity.  

Investiční strategie tohoto alternativního fondu prošla schválením České národní banky.

K&L Rock Fond má díky své strategii očekávanou vyšší míru výnosu díky kombinaci třech sektorů.

Důležité informace

Minimální investice

1 000 000,- Kč

Očekávaná výkonnost fondu

12% p.a.

Výplata

Každých 6 měsíců

Délka smlouvy

12 měsíců

 

Investiční strategie

60%

Nemovitostní trh

60% aktiv spravovaných Správcem. Primárně budou investice směřovat do oblasti realitního trhu. Jedná se zejména o dlouhotrvající investice za účelem řízení rizik, alokace a diverzifikace majetku.

35%

Wealth management

35% aktiv spravovaných Správcem typu. Primárně budou investice směřovat do akcií firem kotovaných na akciových burzách, produktů ETF, indexů, opcí a futures kontraktů na komodity z oblasti zemědělství, energií, drahých a průmyslových kovů. Jedná se o investice za účelem řízení likvidity, alokace a diverzifikace spravovaného majetku.

5%

Investice v oblasti private equity

5% aktiv spravovaných Správcem. Dále budou investice zaměřené na pořízení obchodních účastí v obchodních korporacích v oblasti IT služeb, IT technologií a průmyslu - zejména v regionu střední Evropy. Investiční strategie dále bude spočívat ve strukturovaných akvizičních nebo organických investicích do růstových nebo dividendových projektů a oblasti private ekvity. Součástí investiční strategie budou především oborové konsolidace, implementace nových obchodních příležitostí, případně oddělení neproduktivních aktiv a restrukturalizace s cílem změnit tržní pozici portfoliových společností a maximalizovat výnos. Tyto investice budou realizované mimo jakékoli obchodní platformy, tedy OTC, pouze na bilaterálním smluvním základě.

 

Přidejte se k nám

 
Prvním krokem naší spolupráce je sjednání schůzky, pokud to situace dovolí, tak nejraději osobně. V případě, že nemáte možnost se dostavit k nám do kanceláře, tak se s Vámi rádi potkáme v online podobně s pomocí např. Skype nebo Zoom. 
Ve druhém kroce probíhá schůzka, na které Vás seznámíme s naší investiční strategií. Během první schůzky s Vámi kvalifikovaní zástupci fondu proberou naše probíhající i plánované projekty.
Ve třetím kroce Vás po podpisu smlouvy o úpisu zasvětíme do našeho online prostředí K&L Portál, ve kterém můžete přehledně sledovat nejen výši Vaší investice, ale také přesný zisk, který Vám generujeme.

Kontaktní formulář

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení.