Tato stránka je pouze pro kvalifikované investory.
Stisknutím tlačítka "Ano" udělujete souhlas a pokračujete v prohlížení.

This site is for qualified investors only.
Press "Yes" to give your consent and continue browsing.

K&L Rock / Kontakty

Kontakty

K&L Rock offices
Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8, 186 00
Email: info@klrock.com
Phone: +420 704 970 977

Fakturační údaje
K&L Rock s.r.o.

Tržiště 372/1, 118 00 Praha 1- Malá strana
Bankovní spojení: 1318494009/2700
IČO: 08731357