Jak vyhodnotit potenciál investice do akcií? Vysvětlujeme metodu diskontovaného cashflow (DCF) | K&L Rock 1
close
K&L Rock Group / Novinky / Jak vyhodnotit potenciál investice do akcií? Vysvětlujeme metodu diskontovaného cashflow (DCF)

Jak vyhodnotit potenciál investice do akcií? Vysvětlujeme metodu diskontovaného cashflow (DCF)

Publikováno: 15.07.2021 09:31:39

Rádi byste investovali do akcií, ale nevíte, jak si dopočítat budoucí zisky společností? Vybrali jsme pro vás jednu z metod výběru akcií.  

Co znamená DCF? 

Model diskontovaných peněžních toků neboli diskontovaného cashflow je dá se říct nejpoužívanějším absolutním valuačním neboli oceňovacím modelem pro stanovení odhadu vnitřní fundamentální hodnoty aktiva. V principu složitý není, počítáme vnitřní hodnotu akciové společnosti sumou očekávaných budoucích cashflow, které společnost vygeneruje, avšak diskontovaných k datu ocenění.

Pro koho je tento článek určený?

Tímto článkem bychom se rádi podělili o metodu, která se běžně využívá v investičním světě, zejména při investicích do amerických burzovních titulů. Díky DCF metodě si dopočítáváme hodnotu akcií, které plánujeme zařadit do našeho portfolia. Tím pádem se tato metoda hodí především pro investory, které hledají firmy se zajímavým potenciálem růstu hodnoty. Nutné je zmínit, že před výběrem titulu, do kterého investujeme, zohledňujeme daleko více kritérií viz. „naše strategie“.

Jak mi tato metoda pomůže?

Touto metodou si investor může spočítat přibližnou hodnotu budoucí finančních toků jakékoliv veřejné společnosti. Přesnost budoucích finančních toků záleží na odhadu růstu společnosti (např. 20% Y/Y). Sebemenší rozdíly v reálném růstu společnosti dramaticky snižují přesnost DCF modelu.

Z čeho se DCF metoda skládá?

Vzoreček pro výpočet DCF se může zdát zpočátku složitý, ale jakmile si propočítáte pár firem, tak si na něj zvyknete a budete pouze dosazovat hodnoty vcelku jednoduše. Při výpočtu hodnoty obchodní korporace vycházíme z plánovaného volného peněžního toku, který stanovujeme jako rozdíl mezi provozním cash flow a přírůstkem čistého pracovního kapitálu.

Pro výpočet je nezbytné si připravit tyto hodnoty:

  • Budoucí růst tržeb, vyjádřen procentuálně
  • Diskontní sazbu - náklady na kapitál (WACC)
  • FCFF (podíl volných peněžních toků)

Vzorec pro výpočet DCF

Hodnota firmy se získá diskontováním očekávaných peněžních toků do firmy, tj. volných peněžních toků po splnění všech provozních nákladů a daní, ale před splácením dluhu, při vážených průměrných nákladech na kapitál, což jsou náklady různých složek financování používaného firmou, vážené dle jejich podílů na tržní hodnotě.

Výhody a nevýhody DCF metody

+ pravděpodobně nejpřesnější metoda pro valuaci firem

- i malá změna v předpokládaném růstu společnosti ústí ve velké změny výsledku

- je nutné znát budoucí plány firem

 

Slovník pojmů

Cashflow – peněžní tok, neboli rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních toků společnosti

WACC – Weighted average cost of capital, tj. vážené náklady kapitálu

FCFF – Free Cashflow to Firm (FCFF = EBITDA – Daňová sazba x EBIT – Změna čistého pracovního kapitálu – CAPEX – Výdaje na fúze a akvizice)

Diskontní sazba – náklady na investovaný kapitál

Veškeré materiály a informace umístěné na internetových stránkách K&L Rock jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, slouží výhradně pro informační účely. Při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením maximální péče. Informace uveřejněné na internetových stránkách K&L Rock nemají v žádném případě charakter právních, daňových či investičních doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji investičních nástrojů, jejichž realizací může dojít ke ztrátě celého investovaného majetku. Investiční doporučení, která jsou takto označena, jsou pouze informativní a nezávazná. K&L Rock v žádném případě neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Pro obchodování s investičními nástroji proto využívejte výhradně společnosti s udělenou licencí ČNB, popřípadě s platným povolením k činnosti na území České Republiky.

K&L Rock zároveň prohlašuje, že neodpovídá za přímou i nepřímou škodu vzniklou v důsledku obchodování na kapitálových trzích všeobecně a příspěvky v diskusích vyjadřující názory čtenářů, nemusí být v souladu s postojem provozovatele a není možno je tím pádem považovat za jeho názory.

Jak začít investovat?