Téma Co jsou to Dluhopisy? | K&L Rock 1
close
K&L Rock Group / Novinky / Téma Co jsou to Dluhopisy?

Téma Co jsou to Dluhopisy?

Publikováno: 11.01.2023 20:00:11

Dluhopis je hned po akciích druhým nejznámějším cenným papírem. Pojďme se v rychlosti podívat na to, co to vlastně znamená. 

 

Dluhopisy jsou cenné papíry, jejichž prodejem se emitent (vydavatel) zavazuje splatit klientovi (investorovi) jejich nominální hodnotu. Prakticky to znamená, že investor tímto půjčuje dané firmě či instituci (emitent) peníze a stává se tímto jejich věřitelem. 

 

V Česku můžou dluhopisy prodávat různé firmy, instituce, ale i obce či dokonce stát. Prodejem dluhopisů získá firma kapitál a zavazuje se tím věřitelům, ho za určitou dobu splatit. Prakticky se jedná o půjčku. 

 

Říkáte si, co z toho mají věřitelé? Úroky. Až do splacení dluhopisu - nejčastěji jednou ročně, ale také kvartálně či měsíčně - je věřitelům vyplácen úrok. A jsou tři typy. Pevně stanovený úrok, proměnlivý, který se mění podle mezibankovních sazeb a nakonec nulový úrok. Tam je věřitelům vyplacena vyšší částka, než za jakou dluhopis prodali. 

 

Dělení dluhopisů

Podle doby splatnosti:

Krátkodobé (splatnost do 1 roku)

Střednědobé (1- 10 let)

Dlouhodobé (nad 10 let)

Perpetuální (vydává se na dobu neurčitou)

 

podle druhu emitenta:

 

Státní dluhopisy - vydavatelem je stát, který ručí za řádné splácení. Malá míra rizika ale stejně tak i malý výnos.

Municipální dluhopisy - někdy také jako komunální, vydavatelem je město, obec, příp. kraj. Za splacení ručí vlastním majetkem 

Bankovní dluhopisy - emitentem je v tom případě bankovní ústav. 

 

I my, K&L Rock jsme emitentem dluhopisů. Celkový objem našeho programu je 400 mil. korun českých. Investicí do dluhopisů našich realitních projektů investujete do konkrétních nemovitostí, a přitom nemáte žádné starosti. Část našich emisí je splatná v roce 2024 a část ve 2026.  

Veškeré materiály a informace umístěné na internetových stránkách K&L Rock jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, slouží výhradně pro informační účely. Při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením maximální péče. Informace uveřejněné na internetových stránkách K&L Rock nemají v žádném případě charakter právních, daňových či investičních doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji investičních nástrojů, jejichž realizací může dojít ke ztrátě celého investovaného majetku. Investiční doporučení, která jsou takto označena, jsou pouze informativní a nezávazná. K&L Rock v žádném případě neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Pro obchodování s investičními nástroji proto využívejte výhradně společnosti s udělenou licencí ČNB, popřípadě s platným povolením k činnosti na území České Republiky.

K&L Rock zároveň prohlašuje, že neodpovídá za přímou i nepřímou škodu vzniklou v důsledku obchodování na kapitálových trzích všeobecně a příspěvky v diskusích vyjadřující názory čtenářů, nemusí být v souladu s postojem provozovatele a není možno je tím pádem považovat za jeho názory.

Jak začít investovat?