Tato stránka je pouze pro kvalifikované investory.
Stisknutím tlačítka "Ano" udělujete souhlas a pokračujete v prohlížení.

This site is for qualified investors only.
Press "Yes" to give your consent and continue browsing.

K&L Rock / O nás

O nás

Jsme alternativní investiční fond. Usilujeme o dlouhodobou spolupráci s kvalifikovanými klienty. Prohlédněte si naši strategii.   

Jsme alternativní investiční fond zabývající se správou a obhospodařováním majetku kvalifikovaných investorů. Zkušenosti se správou a vytvářením portfolia nabíráme již řadu let, ať už se jedná o kapitálové trhy či trhy nemovitostní. 

Díky důvěře našich investorů fungujeme v mnoha odvětvích, jedním z nejdůležitějších je pro nás však vytváření nových lokalit pro bydlení či práci a jsme rádi, že tímto způsobem máme možnost zvyšovat úroveň života v naší zemi.