1
zavřít
K&L Rock Group / Podporujeme / Divadelní spolek Ty-já-tr

Divadelní spolek Ty-já-tr

Divadelní sbor

Ty-já-tr je víc než jen divadlo. Jde o skupinu umělců, kteří prostřednictvím divadla vzdělávají a rozvíjejí znevýhodněné skupiny obyvatel.

Příjemce daru

Divadelní spolek Ty-já-tr

O spolupráci

Ty-já-tr je víc než jen divadlo. Jde o skupinu umělců, kteří prostřednictvím divadla vzdělávají a rozvíjejí znevýhodněné skupiny obyvatel. Vystupují například v dětských domovech či věznicích, kde jejich představení pomáhají k integrování trestaných osob. Kontinuální práce divadla Ty-já-tr s dětmi, dospělými a seniory po celý rok zahrnuje i interaktivní divadelní projekt o finanční gramotnosti „Peníze nerostou na stromech“. Jeho cílem je úspěšně a zábavně naučit diváky, jaká je hodnota peněz, jak s nimi dobře nakládat již od útlého věku. „Na divadelním souboru Ty-já-tr a jeho zakladatelce Radce Tesárkové je nám sympatické, že nenásilnou kulturní formou dlouhodobě přispívá k tomu, aby ohrožené skupiny lidí dokázaly přecházet pádu do dluhové pasti a znaly hodnotu peněz. Protože se jako K&L Rock pohybujeme ve světě investic, dobře víme, jak důležité je finanční gramotnost rozvíjet,“ popisuje spoluzakladatel investiční skupiny K&L Rock Jan Lobo důvody, jež vedou K&L Rock k dlouhodobé finanční podpoře souboru Ty-já-tr.