Tato stránka je pouze pro kvalifikované investory.
Stisknutím tlačítka "Ano" udělujete souhlas a pokračujete v prohlížení.

This site is for qualified investors only.
Press "Yes" to give your consent and continue browsing.

K&L Rock / Naše projekty / ROZKOŠ

ROZKOŠ

Výstavba řadových domů. V současné chvíli realizujeme plány.