Strategie | K&L Rock Group

Tato stránka je pouze pro kvalifikované investory.
Stisknutím tlačítka "Ano" udělujete souhlas a pokračujete v prohlížení.

Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.

close
K&L Rock Group / Strategie

Strategie

Diverzifikace!

Naše investiční strategie se skládá z několika titulů, je pro nás velice důležité umět se rozhodovat v čase pro daný segment. 

Z dlouhodobého hlediska se věnujeme dividendovým titulům zejména amerického trhu a dále také developerským projektům, ať už se jedná o bytové domy či komerční nemovitosti.

V krátkodobém horizontu využíváme arbitrážní obchodování a také komoditní trhy. Jedná se o velice efektivní obchodování s únosnou mírou rizika.

Díky této strategii dosahujeme skvělého zhodnocení svěřeného majetku a spokojenosti našich investorů, kteří tak v K&L Rock najdou stabilitu, zajištění a perfektní výkonnost pro své prostředky.

Developerské projekty
Výstavba nemovitosti
Komerční nemovitosti
Komoditní 
trhy
Dividendové tituly
Kapitálové trhy