První kroky spolupráce | K&L Rock Group

Tato stránka je pouze pro kvalifikované investory.
Stisknutím tlačítka "Ano" udělujete souhlas a pokračujete v prohlížení.

Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.

close
K&L Rock Group / First steps of cooperation

First steps of cooperation

 
The first step of our cooperation is to arrange a meeting, preferably in person if the situation allows. In case you do not have the possibility to come to our office, we will be happy to meet with you online using Skype or Zoom. 
The second step is a meeting to introduce you to our investment strategy.During the first meeting, qualified representatives of the Fund will discuss our ongoing and planned projects with you.
In the third step, after signing the subscription agreement, we will introduce you to our online environment K&L Portal, where you can clearly monitor not only the amount of your investment, but also the exact profit we generate for you.

Kontaktní formulář

I agree to receive commercial communications.